skru av utespa?

Om du ikke kommer til å benytte ditt spabad over en lengre periode, så er det beste alternativet å senke temperatur og justere filtersyklus for å spare energi.

skru av utespaet?

se det på denne måten:

Et gjennomsnittlig forbruk for våre utespa her 265kWh per måned (Sandhamn). Da er spabadet innstilt på 38 grader og 2 bad per uke er medregnet. Om du ikke benytter ditt spabad på en lengre periode, så kan du med fordel gjøre tiltak som å senke temperatur og justere filtersyklusene. Dette vil redusere spabadets energiforbruk markant, helt ned til 70-100kWh per måned. Det er å foretrekk at ditt spabad er i gang kontinuerlig for å unngå frostskader, og holde vannkvaliteten oppe.

Vi fraråder sterkt at man tømmer sitt utespa for vann for å stenge det. Dette medfører stor risiko for at vann blir liggende i rør og koblinger, som i sin tur kan lede til frostskader. Pakninger kan sprekke, koblinger skades og pumper tørre. Dette medfører dyre reparasjoner som ikke dekkes av garanti. Les gjerne mer om våre garantier her på hjemmesiden.

Om du vil strupe strømforbruket kan du velge å sette ditt spa i ”feriemodus” og dra temperaturen ned helt til 10 grader. Dette gjør du ved å følge instruksjonene under, samt i den tekniske manualen som medfølger ditt utespa. Om du har spotpris på strømavtalen kan du gjøre ytterligere besparinger ved å justere filtreringssyklusene til å kjøre om natten. Les mer om dette i den medfølgende manualen. Du kan også finne instruksjonsfilmer under kundeservice samt ved å følge link nederst på siden her.

slik går du frem for å spare spara energi

  1. Sørg for at utespaet er godt renholdt og bytt eller rens filteret. Kontroller vannkvalitet og vannivå er korrekt, og juster ved behov.

  2. Forsikre deg om at ozonatoren er i drift. Den vedlikeholder vannkvaliteten og er en forbruksvare, noe som innebærer at den må skiftes hvert andre år.

  3. Juster ned temperaturen på vannet så lavt du kan. Våre utespa har to temperaturområder forhåndsinnstilt; ett høyt og ett lavt. Det lave temperaturområdet er egnet ved lengre perioder uten bruk, og har 10 grader som laveste mulige innstilling.

  4. Juster ned den forhåndsprogrammerte filtreringssykluden til laveste mulige. Våre spa kommer med to sykluser, syklus 1 og syklus 2. Ved å stenge syklus 2 og utelukende bruke syklus 1, kan du holde energiforbruke ytterligere lavere. Har du spotpris kan du med fordel innstille syklusen til å kjøre på den tiden av døgnet strømprisen er lavest. Se instruksjonsfilm nederst på siden.

  5. Spenn lokket ordentlig fast for å forhindre varmetap gjennom sprekker.

  6. Utespa trenger tilsyn med jevne mellomrom. Sjekk at systemene er i gang og at vannet ser bra ut minst en gang i uken.