fraktpriser

Fraktpriser på Westerbergs boblekar og badekar inkluderer frakt fra fabrikk og lager i Sverige samt tollklarering og innenlandsfrakt i Norge, levert forhandleradresse. Er det ønskelig at ditt kar leveres direkte til din leveringsadresse tilkommer et frakttillegg på minimum kr. 600,- inkl. mva. avhengig av leveringssted.
Trasportør er ved hjemleveranse kun ansvarlig for å bringe ditt kar eller kabinett til gateplan på din leveringsadresse, og bringer det ikke inn i bolig. Hjemleveranse må avtales med forhandler ved bestilling!

Sone 1. Øst og Sørlandet t.o.m. Vest Agder fylke: 1.246,-
Sone 2. Vestlandet, Sør o Nord trøndelag fylke:1.375,-
Sone 3 Nordland fylke t.o.m. Bodø - Fauske: 2.050,-
Sone 4. Øvrige Nordland, trom og Finnmark fylke: 2.488,-